بازیگر ترکیه ای اهل صفحات مجازی نیست

بازیگر ترکیه ای اهل صفحات مجازی نیست

بوراك اوزچویت كه این روزها به یك چهره پرطرفدار بین مخاطبان تركیه‌ای و حتی آسیایی تبدیل شده، یك آدم مثبت‌اندیش است كه در زندگی تلاش زیادی داشته و برای رسیدن به موفقیت امروز، سختی‌های زیادی را متحمل شده است.

استخدام

Contacts:
Posted by: on