زهره حمیدی: سریال های جم بیننده ندارند| موفقیت سریال شهرزاد

زهره حمیدی: سریال های جم بیننده ندارند| موفقیت سریال شهرزاد

سریال های جم بی محتوا هستند و بیننده ندارند! فیلم نامه سریال پشت بام تهران عالی نوشته شده است. سریال شهرزاد در کشور آلمان بسیار بیننده دارد….. صحبت های زهره حمیدی در مورد سریال های جم، شهرزاد و پشت بام تهران زهره حمیدی گفت: متاسفانه سریال‌های شبکه جم در ابتدا فقط ظاهری فریبنده دارند و […]

مرکز فیلم

Contacts:
Posted by: on