سعید آقاخانی: مارادونا من را گیج کرد!

سعید آقاخانی: مارادونا من را گیج کرد!

كارنامه «سعید آقاخانی» موفقیت‌های بسیاری را به خود دیده اما عمده آنها در عرصه كارهای طنز تلویزیون بوده و اینكه او بعد از این سال‌ها چهره شدن در كمدی، یك‌باره به خاطر كارهایی كاملا جدی مورد استقبال قرار می‌گیرد
زندگی نامه

Contacts:
Posted by: on