آیشواریا رای، بانوی چشم زمردی بالیوود

آیشواریا رای، بانوی چشم زمردی بالیوود

آیشواریا رای در منگالور در جنوب هند، در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد. پدر او مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود. نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند. خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on