مجید بنی فاطمه: بچه های انقلابی، افراطی نیستند

مجید بنی فاطمه: بچه های انقلابی، افراطی نیستند

سید مجید بنی فاطمه متولد 1356 در تهران است. مداحی را به طور رسمی از سال 71 و با شاگردی سعید حدادیان و دیگر مداحان مشهور شروع کرده و حالا در شمال غرب تهران بزرگترین مجالس محرم را دارد.
مصاحبه با

Contacts:
Posted by: on