الیزابت تیلور و شهرت دست نیافتنی اش

الیزابت تیلور و شهرت دست نیافتنی اش

الیزابت اگرچه در انگلستان متولد شده است اما پدر و مادر وی آمریکایی بودند. الیزابت تا 7 سالگی در انگلستان زندگی کرد و زمانی که جنگ جهانی 2 آغاز شد، به همراه مادرش به آمریکا برگشت.

پرس نیوز

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on