گپی با سحر قریشی و سمانه پاکدل، بدون سانسور!

گپی با سحر قریشی و سمانه پاکدل، بدون سانسور!

سمانه پاکدل و سحر قریشی که اتفاقا هم سن و سال هم هستند، درک متقابل خوبی از هم دارند و به گفته خودشان آنقدر به یکدیگر نزدیک هستند که با نگاه هایشان با هم صحبت می کنند!

عکس

free download movie

بک لینک

Contacts:
Posted by: on