ابوبکر البغدادیِ خون آشام

ابوبکر البغدادیِ خون آشام

تجاوز و میل به خودکشی، بدون قانون و انبوهی از تعصب، جذب نیرو از طریق فضای نامحدود سایبری در اقصی نقاط جهان، تعهد به پیروی از خلیفه خودخوانده با مکانیزم بیعت.

سایت خبری زندگی

دانلود فیلم خارجی

Contacts:
Posted by: on