جلوگیری از عفونت مثانه و رحم در زنان

جلوگیری از عفونت مثانه و رحم در زنان

به دلیل نزدیک بدون دستگاه تناسلی زنانه به بخش ادراری احتمال شیوع عفونت و باکتری های ادراری بسیار زیاد است.زنان نسبت به آقایان بیشتر در معرض بیماری های ادراری مبتلا می شوند به طوری که 20 درصد خانم ها در سال یک بار به بیماری های عفونی ادراری دچار می شوند.   مردان معمولاً کمتر […]

Contacts:
Posted by: on