سیامند رحمان، وزنه بردار خندان ایران

سیامند رحمان، وزنه بردار خندان ایران

چهره خندانی دارد و سرزندگی و نشاط در رفتارش موج می‌زند، آنقدر با اعتماد به نفس از رکوردهایش در رقابت های وزنه برداری پارالمپیک و جهانی حرف می‌زند که گویی یک کیسه پر قو را جا‌به‌جا کرده، این درحالی است که نزدیکترین رقیبش با او40 کیلوگرم فاصله دارد.
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on