بررسی خودروی لیفان 820 خودروی نیمه لوکس چینی در ایران

بررسی خودروی لیفان 820 خودروی نیمه لوکس چینی در ایران

بررسی خودروی چینی لیفان 820 خودروی نیمه لوکس کرمان موتور دو سال از انتشار نخستین خبرها در خصوص بزرگترین سدان لیفان می‌گذرد. خودرویی که به عنوان پرچمدار محصولات این شرکت شناخته … دو سال از انتشار نخستین خبرها در خصوص بزرگترین سدان لیفان می‌گذرد. خودرویی که به عنوان پرچمدار محصولات این شرکت شناخته می‌شود. در […]

موسیقی روز

تکست آهنگ

Contacts:
Posted by: on