ستاره هایی که بیشترین جایزه «گرمی» را بُردند

ستاره هایی که بیشترین جایزه «گرمی» را بُردند

جایزه گرمی « Grammy Awards» نام مراسم اهدای جوایزی است که توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط، به دستاوردهای برجسته در تولید موسیقی تعلق می‌گیرد.

مرجع سلامتی

مد روز

Contacts:
Posted by: on