این چهره های معروف وارد انتخابات می شوند؟

این چهره های معروف وارد انتخابات می شوند؟

در فاصله سه ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمزمه هایی مبنی بر ورود بعضی چهره های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به لیست های انتخاباتی شنیده می شود. ورود این چهره ها به یک کارزار سیاسی چندان هم عجیب نیست.

اتوبیوگرافی

موسیقی روز
بک لینک

Contacts:
Posted by: on