زندگی خصوصی مهدی رحمتی، بانو و پسران

زندگی خصوصی مهدی رحمتی، بانو و پسران

مهدی رحمتی كه یكی از گلرهای خوب ایران در سال‌های گذشته بوده، در زندگی شخصی‌اش نیز مثل زندگی فوتبالی‌اش چالش‌هایی داشته كه بزرگترین آن از دست دادن خواهرش است.
بوستان گفتگو

Contacts:
Posted by: on