مصاحبه خواندنی و جنجالی لیلی گلستان (2)

مصاحبه خواندنی و جنجالی لیلی گلستان (2)

لیلی گلستان، مترجم است، گالری دار است، در مدرسه هنرهای تزیینی پاریس، طراحی پارچه و ادبیات فرانسه و تاریخ هنر جهان را در کلاس های آزاد دانشگاه سوربن خوانده.

گوشی

قدیر نیوز

Contacts:
Posted by: on