جلوگیری از افسردگی در فصل پاییز

جلوگیری از افسردگی در فصل پاییز

شیوع افسردگی در فصل پاییز بیش از فصل های دیگر است,شاید دلیل اسفرده شدن افراد تغییرات فصلی و آب و هوایی باشد. انگار کرکره شهر را پایین کشیده‌اند! دیگر خبری از قرارهای هشت شب به بعد، وقتی تازه به دم‌دم‌های غروب نزدیک می‌شدیم، نیست. خورشید انگار خسیس شده یا سردش شده باشد، زودتر قصد منزل […]
تصویر زمینه

Contacts:
Posted by: on