آخرین احمدی نژادی

آخرین احمدی نژادی

انتخاب علی کفاشیان، به عنوان بیست و ششمین رئیس فدراسیون فوتبال را می توان زاییده دخالت سیاست در ورزش دانست؛ جایی که با دخالت دولت در فوتبال، فیفا ایران را تعلیق کرد.

مد روز

دانلود فیلم خارجی

Contacts:
Posted by: on