گفتگو با محمدرضا عارف، انقلابی یواش

گفتگو با محمدرضا عارف، انقلابی یواش

می شود گفت همه چیز از یک عکس شروع شد. عکس جوان موبلندی که پیراهنش در شلوار است و خوش تیپ. اگر کمی دقت کنیم، لازم نیست به توضیح پشت عکس رجوع شود؛ محمدرضا عارف در جوانی، کالیفرنیا.

دانلود فیلم خارجی

شبکه خانگی

Contacts:
Posted by: on