احمدی نژاد: هنوز گوجه های نارمک ارزان ترند

احمدی نژاد: هنوز گوجه های نارمک ارزان ترند

مراسم ختم خواهر محمد سرافراز، رییس صداوسیما و حیات جلوی مسجد بلال. این شاید چهلمین مراسم ختمی بود که محمود احمدی نژاد را از خانه میدان 72 بیرون می کشید و در برابر مردم قرار می داد.

وبلاگ اطلاعات

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on