آلبوم مجاز یکی از شرکت کننده های آکادمی گوگوش

آلبوم مجاز یکی از شرکت کننده های آکادمی گوگوش

یکی از شرکت کننده های دوره های گذشته آکادمی موسیقی گوگوش در شبکه منوتو قصد دارد در ایران اولین آلبوم مجازش را منتشر کند. عکس شرکت کننده آکادمی موسیقی گوگوش
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on