آزاده نامداری اولین عکس خودش و سجاد عبادی همسرش را منتشر کرد

آزاده نامداری اولین عکس خودش و سجاد عبادی همسرش را منتشر کرد

آزاده نامداری اولین عکس از شوهر دومش و همسر جدیدش سجاد عبادی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.   عکس از سجاد عبادی همسر دوم آزاده نامداری آزاده نامداری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عکسی از خود و همسرش منتشر کرد و نوشت: عصر پاییزی عکس آزاده نامداری و همسر دومش

تکنولوژی جدید

آپدیت نود 32

Contacts:
Posted by: on