نگاهی به زندگی بابک بیات

نگاهی به زندگی بابک بیات

بابك بيات در سال 1325 در شهر تهران به دنيا آمد.از سن 19 سالگى در اپراى تهران و زير نظر خانم اولين باغچه بان, آقاى ثمين باغچه بان و نصرت الله زابلى با موسيقى كلاسيك و جهانى آشنا شد و در حدود پنج سال همكارى خود را با اين اپرا ادامه داد

جهان نقره

علم و فناوری
بک لینک

Contacts:
Posted by: on