پنج چالش نیکی کریمی

پنج چالش نیکی کریمی

نیکی کریمی در این سال ها با پنج چالش مهم روبرو بود. از یک طرف مجبور بود هزینه های ساخت فیلم هایش را تامین کند و از این رو تن به بازی در هر نقشی می داد.

فیلم سریال آهنگ

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on