گفتگو با مسعود ده نمکی، خالق برند «اخراجی ها»!

گفتگو با مسعود ده نمکی، خالق برند «اخراجی ها»!

«اخراجی ها» در نیمه دهه 80 راه به اکران عمومی پیدا کرد و از آن زمان تا دهه 90 توانست عنوانی باشد که تعداد قابل توجهی از مخاطبان را راهی سالن سینما کند.

موسیقی روز

بک لینک رنک 2

Contacts:
Posted by: on