هیث لجر، جوکری که دیگر نمی خندد!

هیث لجر، جوکری که دیگر نمی خندد!

بازی چشم‌گیر هیت لجر یک معجزهٔ بازیگری است، انگار که او نقش را از درون خودش کنده باشد. لجر نه تنها می‌داند کاراکترش چطور راه‌می‌رود، حرف می‌زند و گوش می‌کند، بلکه حتی می‌داند که او چطور نفس می‌کشد.

علم و فناوری

آپدیت نود 32

Contacts:
Posted by: on