عکس های جالب گربه ای که دارای سندروم داون است!

عکس های جالب گربه ای که دارای سندروم داون است!

تصاویر جالب بچه گربه ای سندروم داون داشت و دارای چهره ای عجیب بود! بچه گربه 2.5 ماهه که پس از تشخیص دامپزشک مبنی بر اینکه مبتلا به سندروم داون است، توجه عمومی را در ترکیه جلب کرده بود، بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. این بچه گربه که اوتو نام دارد در 13 ژوئیه در […]

سیستم اطلاع رسانی

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on