محمدعلی سپانلو؛ از زندگی تا مرگ

محمدعلی سپانلو؛ از زندگی تا مرگ

محمدعلی سپانلو که به «شاعر تهران» معروف است و حافظه تاریخی خوبی از ادبیات معاصر داشت شامگاه 21 اردیبهشت‌ماه شعر پایانی زندگی را سرود.
بلاگ اطلاعات

Contacts:
Posted by: on