شاه ‌گلی یا ائل گلی یکی از مهم ‌ترین گردشگاه ‌های تبریز

شاه ‌گلی یا ائل گلی یکی از مهم ‌ترین گردشگاه ‌های تبریز

شاه ‌گلی, شاه ‌گلی تبریز, عمارت ائل گؤلی, پارک ائل گؤلی, دریاچه ائل گلی تبریز, دریاچه ائل گلی, کاخ ائل گلی, ائل گؤلی, ائل گؤلی در تبریز, ائل گلی, آشنایی با ائل گلی, ائل گلی تبریز

اس ام اس

اتوبیوگرافی
بک لینک

Contacts:
Posted by: on