45 نکته جالب درباره مارک زاکربرگ (2)

45 نکته جالب درباره مارک زاکربرگ (2)

برنامه اصلی فیس‎بوک را خود زاکربرگ نوشته است. اگر شما عبارت [۴:۰]@ را در بخش کامنت های فیس‎بوک بنویسید، نام “مارک زاکربرگ” نمایان می‎شود.
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on