: آلبوم کودکی و خانوادگی کیم کارداشیان

: آلبوم کودکی و خانوادگی کیم کارداشیان

خاندان بزرگ کارداشیان با حضور در مجموعه واقع نمای «چشم و هم‌چشمی با کارداشیان‌ها» شهرت زیادی برای خود کسب کرده اند. در حال حاضر مشهورترین عضو این خانواده کیم کارداشیان است.

cars

افق

Contacts:
Posted by: on