مریم سلطانی، خانم آرایشگر بازیگر!

مریم سلطانی، خانم آرایشگر بازیگر!

به آرایشگاه مریم سلطانی در خیابان زعفرانیه برویم و از او بپرسیم چه چیزی در آرایشگری دیده كه باعث شده او نسبت به بازیگری كم‌كار شود. مریم، زیبایی را در سادگی می‌داند و معتقد است كه برای زیبا شدن حتما نباید سراغ آرایش‌های عجیب و غریب رفت.

سایت استخدامی

دانلود سریال

Contacts:
Posted by: on