مواد غذایی مفید برای سلامتی کلیه ها

مواد غذایی مفید برای سلامتی کلیه ها

کار کلیه ها تصفیه کردن خون است.این عضو لوبیایی شکل مایل به رنگ قرمز که در دو طرف ستون فقرات قرار گرفته یکی از اعضای اصلی و حساس بدن است که برای درست کار کردن این عضو باید رژیم غذایی خاصی داشته باشید.   فلفل دلمه ای قرمز: پتاسیم کمی دارد و یک منبع عالی […]
عکس ایرانی

Contacts:
Posted by: on