گفتگو با اولین و تنها مجری نابینای صدا و سیما

گفتگو با اولین و تنها مجری نابینای صدا و سیما

نه با دست زدن به اجسام متوجه رنگ آن می شوم و نه با شنیدن صدای قدم های دیگران می فهمم او چه کسی است، این زندگی واقعی من است.

Ganool Review

تازه ها
بک لینک

Contacts:
Posted by: on