اطلاعات جالب و علمی در مورد بیهوشی

اطلاعات جالب و علمی در مورد بیهوشی

عوراض بیهوشی, عمل‌های جراحی, آلزایمر, زوال عقل, مضرات بیهوشی, داروی حساسیت‌زا,بیهوشی, مواد بیهوشی, خطرات بیهوشی, ماده بیهوشی
دانلود تصویر

Contacts:
Posted by: on