گفتگو با بابک جهانبخشِ احساساتی (2)

گفتگو با بابک جهانبخشِ احساساتی (2)

بابك جهانبخش‌ از آنهايي است كه مي‌توان گفت نان دلش را مي‌خورد. به همين خاطر گفت‌وگو با او پر از انرژي مثبت و حس عالي پدر و پسري جاودانه بود.

Contacts:
Posted by: on