علی ضیاء باید تاوان می داد

علی ضیاء باید تاوان می داد

گفت و گو با علی ضیاء سخت بود. مجری جوانی که تازه مواجهه با چالش «ممنوع التصویری» را تجربه کرده و جز یک برنامه در شب یلدا، هنوز فرآیند بازگشتش به آنتن کامل نشده است!

اسکای نیوز

مرجع توریسم

Contacts:
Posted by: on