مرتضی پاشایی با «مرگ» متولد شد

مرتضی پاشایی با «مرگ» متولد شد

از دهه 40 خورشیدی مصرف موسیقی پاپ در ایران شروع شد، با تغییر شکل شهرها و سبک زندگی که از آن اصطلاحا با تعبیر «مدرن» یاد می کنیم، نیاز جوانان به مصرف در ساعات فراغت، جای موسیقی پاپ را در ایران باز کرد.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on