با «آرتور شوپنهاور» آشنا شوید

با «آرتور شوپنهاور» آشنا شوید

شوپنهاور به ندرت به کسی اعتماد می‌کرد. روایت می‌کنند که همواره در اتاق خوابش سلاحی پنهان کرده بود. هرگز به آرایشگاه نمی‌رفت، زیرا بیم آن داشت که آرایشگر گلوی او را با تیغ ریش‌تراشی ببرد.

کیمیا دانلود

مجله اتومبیل

Contacts:
Posted by: on