سوسن صفاوردی: من را به مهناز افشار منتسب نکنید!

سوسن صفاوردی: من را به مهناز افشار منتسب نکنید!

خانم دکتر سوسن صفاوردی تلاش زیادی می کند تا بگوید شخصیت مستقلی دارد و نباید او را به خاطر منتسب بودن به دیگر نام ها سنجید اما این تلاش برای کسی که همسرش محمد علی رامین نامی عجین شده با تاریخ مطبوعات است و عروسش مهناز افشار سوپراستار سینماست، مشکل به نتیجه برسد.

اخبار

استخدام ایران

Contacts:
Posted by: on