چرا من نباید «مارک نافلر» بشم؟

چرا من نباید «مارک نافلر» بشم؟

محمدتقی شمس لنگرودی هنرمند نام آشنایی است که بیشتر از هرچیزی به واسطه اشعارش شناخته شده است. او در دورانی از زندگی به سر می برد که تجربه های بسیاری را پشت سر گذاشته و بیست و ششم آبان تولد 65 سالگی او بود.

آهنگ جدید

تازه ها
بک لینک

Contacts:
Posted by: on