هادی کاظمی، یک کمدین غُرغُرو

هادی کاظمی، یک کمدین غُرغُرو

همیشه معتقد بودم هادی کاظمی یکی از بااستعدادترین کمدین های ایران است، اما راستش خودم هم باور نمی کردم پشت آن تیپ سازی های بامزه و گریم های اگزجره، مردی خجالتی و آرام پنهان شده باشد.

اتوبیوگرافی

بک لینک رنک 3

Contacts:
Posted by: on