سحر خیزی بهتر است یا شب زنده داری؟

سحر خیزی بهتر است یا شب زنده داری؟

آیا صبح زود بیدار شویم برای بدن مفید است یا شب زنده داری بهتر است؟ بر اساس تحقیقات تازه ی شرکت تحلیل ژنتیک 23andMe، مشخص شده است سحرخیز بودن یا شب زنده دار بودن افراد می تواند ریشه در DNA آنها داشته باشد. نتایج این پژوهش تازه که اخیراً در نیچر کامیونیکیشنز منتشر شده است، […]

تلگرام

سپهر نیوز

Contacts:
Posted by: on