این خواننده زن پولدار و جذاب خانه ندارد!

این خواننده زن پولدار و جذاب خانه ندارد!

لیدی گاگا که یکی از پولدارترین و پولسازترین خواننده های دنیا است هنوز قصد خرید منزل را ندارد  این خواننده که در خلال دو سال گذشته همواره در سفر بوده و کنسرت های مختلفی در کشورهای دنیا برگزار کرده است هنوز برای زندگی کردن در یک خانه و یک محل ثابت آمادگی ندارد.این خواننده عجیب […]
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on