گلوریا هاردی عاشق هفت سین است

گلوریا هاردی عاشق هفت سین است

گلوریا هاردی، دختر معصومی بود كه بعدا معلوم شد همسر ساعد سهیلی، بازیگر توانمند و جوان سینمای ایران است. وقتی پای حرف‌های او نشستیم، معصوم و بی‌آلایش حرف می‌زد و صمیمی بود.

روزنامه قانون

موبایل دوستان

Contacts:
Posted by: on