با جلال طالبی؛ مرد آرام فوتبال ایران

با جلال طالبی؛ مرد آرام فوتبال ایران

«میدان انقلاب، تقاطع کارگر و بلوار کشاورز، دست چپ، جفت مدرسه شهید مدرس، کتاب آمه! سر ساعت یازده من اونجام» این پیامک را برای سعید زارعیان فرستادم که قرار بود با همان ریش انبوه و دوربین مشهورش بیاد سر قرار.

cars

آلرژی و تغذیه

خرید بکلینک

Contacts:
Posted by: on