آیا امواج موبایل باعث عقیم شدن مردان و ناباروری زنان می شود؟

آیا امواج موبایل باعث عقیم شدن مردان و ناباروری زنان می شود؟

تاثیر اشعه های موبایل بر روی باروری مردان به اثبات رسیده است ولی هنوز مشخص نیست که امواج موبایل باعث ناباروری زنان می شود. آیا امواج موبایل باعث ناباروری و عقیم شدن می شود؟   این روزها، بیشتر ما زمان زیادی را سرگرم تلفن های همراهمان هستیم. گذشته از تاثیراتی که این مسئله بر مهارت‌های […]

دانلود آهنگ جدید

مدرسه

Contacts:
Posted by: on