ستاره ها در کنار خانواده شان در مراسم اسکار

ستاره ها در کنار خانواده شان در مراسم اسکار

تعجبی ندارد که ستاره ها در یکی از بزرگ ترین روزهای زندگی شان، از خانواده خود بخواهند تا آنها را همراهی کنند. در اینجا نام ستاره هایی را که به همراه خانواده خود در مراسم اسکار حاضر شده اند، برایتان آورده ایم.

موسیقی روز

پرشین موزیک

Contacts:
Posted by: on