در امارات قیمت بنزین از بطری آب هم کمتر شد!

در امارات قیمت بنزین از بطری آب هم کمتر شد!

قیمت بنزین به طور بی سابقه ای پایین آمده و با قیمت یک بطری آب برابری می کند. پس از سقوط قیمت نفت، بنزین در امارات عربی متحده ارزان‌تر از بسیاری از کالاهای اساسی دیگر از جمله آب معدنی شده است. به گزارش خبرگزاری اسپاتنیک، روزنامه نشنال چاپ امارات اعلام کرد قیمت بنزین در این […]

تلگرام

خبر اسلامی

Contacts:
Posted by: on