با گل های رز نمدی کوسن ها را تزیین کنید

با گل های رز نمدی کوسن ها را تزیین کنید

آموزش تصویری ساخت گل های رز نمدی برای تزیین کوسن آموزش تصویری تزیین کوسن با گل های نمدی با پارچه های نمدی دایره های کوچک و هم اندازه ببرید مانند شکل دایره ها را به صورت مارپیچ برش بزنید لبه های مارپیچ را به صورت دالبر مانند شکل برش بزنید از آخر مارپیچ شروع کنید […]
عکس های خفن

Contacts:
Posted by: on