یک هفته هفت چهره؛ در محاصره سیاست

یک هفته هفت چهره؛ در محاصره سیاست

به دلیل سیطره ی سیاست بر فضای رسانه ای در یک هفته ی گذشته، «یک هفته هفت چهره» این هفته تحت تاثیر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان قرار گرفته است.

اس ام اس جدید

مجله اتومبیل

Contacts:
Posted by: on